سروکوارنتا

سروکوارنتا
برند کاشی و سرامیک اسپانیایی cerocuarenta با همکاری مهندسان اسپانیایی و مجموعه عظیم شرکت کاشی مرجان برند سروکوارنتا در ایران متولد گردید. استقرار مهندسان طراحی و کنرل کیفیت شرکت سروکوارنتای اسپانیا در ایران موجب شد تا جدیدترین طرحهای کاشی سرامیک خارجی و با کیفیت، در ایران تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی کشورهای همسایه عرضه گردد. پیشنهاد کاشیران برای متقاضیان کاشی سرامیک خارجی ، برند کاشی سروکوارنتا میباشد که با آخرین تکنولوژلی کاشی اسپانیا در ایران تولید و به اروپا و آسیا صادر میگردد سایزهای 30*30 و 30*90 و 60*60 و 30*120 و 60*120 مجموعه کامل و متنوع را در اختیار سازندگان و طراحان برای استفاده ادر قسمتهای مختلف ساختمان از جمله کف و دیوارهای داخلی و نمای خارجی قرار داده است با کاشی اسپانیایی سروکوارنتا، سرامیک اسپانیایی را در ایران، با همان کنترل کیفی اسپانیا، خواهید داشت.