محصولات سروکوارنتا

برند کاشی و سرامیک اسپانیایی cerocuarenta با همکاری مهندسان اسپانیایی و مجموعه عظیم شرکت کاشی مرجان برند سروکوارنتا در ایران متولد گردید.

استقرار مهندسان طراحی و کنرل کیفیت شرکت سروکوارنتای اسپانیا در ایران موجب شد تا جدیدترین طرحهای کاشی سرامیک خارجی و با کیفیت، در ایران تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی کشورهای همسایه عرضه گردد.

پیشنهاد کاشیران برای متقاضیان کاشی سرامیک خارجی ، برند کاشی سروکوارنتا میباشد که با آخرین تکنولوژلی کاشی اسپانیا در ایران تولید و به اروپا و آسیا صادر میگردد

سایزهای ۳۰*۳۰ و ۳۰*۹۰ و ۶۰*۶۰ و  ۳۰*۱۲۰ و ۶۰*۱۲۰ مجموعه کامل و متنوع را در اختیار سازندگان و طراحان برای استفاده ادر قسمتهای مختلف ساختمان از جمله کف و دیوارهای داخلی و نمای خارجی قرار داده است

با کاشی اسپانیایی سروکوارنتا، سرامیک اسپانیایی را در ایران، با همان کنترل کیفی اسپانیا، خواهید داشت.